Dentální hygiena Kateřina Dušková


Co vás čeká

Každá návštěva dentální hygieny je individuálně upravena pro konkrétního pacienta. Typicky zahrnuje jednu vstupní a dále udržovací návštěvy v intervalu cca půl roku. V závažnějších případech je potřeba profesionální čištění chrupu rozdělit do více termínů.

Vstupní návštěva

Vstupní návštěva trvá cca 75 minut, zahrnuje vstupní prohlídku chrupu a obeznámení s jeho stavem, následné ošetření spočívající v odstranění zubního plaku a kamene, popř. pigmentací (zabarvení od čaje, kávy, cigaret apod.) pomocí pískování (air flow) či depurace. Po profesionální hygieně je sklovina zaleštěna a nafluoridována. Závěr návštěvy tvoří individuální doporučení vhodné techniky čištění s praktickým nácvikem a výběr odpovídajících pomůcek, aby Vaše domácí péče o zuby byla co nejefektivnější.

Kontrolní návštěva

Posledním krokem je kontrolní návštěva, při které dentální hygienistka ověří, zda pacient zvládá chrup správně vyčistit, nebo zda je nutná tzv. reinstruktáž. Tato návštěva zahrnuje důkladnou prohlídku chrupu, odstranění případných pigmentací ze zubů, plaku a zubního kamene, kontrolu techniky čištění a případně výběr dalších pomůcek pro dokonalou domácí péči.

Intervaly preventivních ošetření jsou individuální, nejčastěji je doporučováno absolvovat je 2-3 ročně.